top of page

FAQ

Ask Us Anything

 • Can I insert an image, video, or gif in my FAQ?
  Yes. To add media follow these steps: 1. Enter the app’s Settings 2. Click on the “Manage FAQs” button 3. Select the question you would like to add media to 4. When editing your answer click on the camera, video, or GIF icon 5. Add media from your library.
 • How do I add a new question & answer?
  To add a new FAQ follow these steps: 1. Click “Manage FAQs” button 2. From your site’s dashboard you can add, edit and manage all your questions and answers 3. Each question and answer should be added to a category 4. Save and publish.
 • How do I edit or remove the “FAQ” title?
  You can edit the title from the Settings tab in the app. If you don’t want to display the title, simply disable the Title under “Info to Display”.
 • Dla kogo adresowana jest Szkoła?
  Do udziału w Szkole zapraszamy: menedżerów, kadrę zarządzającą, osoby zainteresowane pracą w charakterze coacha, zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią osoby pracujące w charakterze coacha, chcących zweryfikować swoje umiejętności i przygotować się do akredytacji ICF osoby chcące rozwinąć swoje umiejętności menedżerskie o umiejętności coachingowe osoby chcące rozwinąć swoje umiejętności interpersonalne osoby zainteresowane pracą w zakresie rozwoju swoich klientów – między innymi: trenerów, psychologów, psychoterapeutów, doradców zawodowych, rehabilitantów, trenerów personalnych, dietetyków, pracowników służb medycznych, pracowników opieki społecznej
 • Jaki jest koszt uczestnictwa w Szkole?
  Koszt uczestnictwa w Szkole to 12 900zł + 23% VAT.
 • Czy Szkoła spełnia warunki uzyskania akredytacji?
  Tak, Szkoła przygotowuje do akredytacji ICF na poziomie ACC.
 • Czy Szkoła przygotowuje do egzaminu akredytacji?
  Program posiada akredytację ACSTH i przygotowuje do uzyskania certyfikatu International Coach Federation (ICF).
 • Czy można płacić w ratach?
  Tak, można płacić w ratach.
 • W jakie dni odbywają się zajęcia?
  Zajęcia odbywają się weekend w godzinach 9:00 – 17:00, sesje mentorskie w tygodniu w godzinach 18:00 – 20:00.
 • Jakie są warunki przyjęcia?
  Przed rozpoczęciem zajęć przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna, która potwierdza możliwość udziału w szkole. W trakcie rozmowy weryfikowane są predyspozycje, postawa oraz gotowość do pracy potencjalnego uczestnika. Rozmowa pozwala także na upewnienie się zainteresowanych o zgodności ich oczekiwań z tym, co oferuje Szkoła. Warunkiem uczestnictwa w Szkole jest podpisanie Umowy. Umowę przesyłamy e-mailem, pocztą lub faksem po otrzymaniu zgłoszenia za pomocą Formularza zgłoszeniowego lub drogą mailową. O rezerwacji miejsc w danej edycji decyduje kolejność zgłoszeń; liczebność grupy – 15 osób.
 • Jak mogę zapisać się do Szkoły?
  Wystarczy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie.
 • Ile godzin trwa Szkoła?
  100 godzinny program akredytowany ACSTH.
 • Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?
  Pytania proszę kierować na adres Katarzyna.Grajkowska@houseofskills.pl lub dzwonić pod nr +48 660 776 832.
 • Czy otrzymuję dyplom na zakończenie Szkoły?
  Po zakończeniu Szkoły Uczestnicy otrzymują dyplom z podaną liczbą godzin i podpisem trenera prowadzącego daną edycję.
 • Co trzeba zrobić, aby skończyć Szkołę?
  Warunkiem ukończenia Szkoły, a tym samym otrzymania dyplomu, jest udział w minimum 100 godzinach zajęć oraz sesjach mentorskich oraz wniesienie całości opłaty. W przypadku udziału w Szkole w wymiarze mniejszym niż wskazany powyżej, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale w Szkole ze wskazaniem liczby godzin odbytych zajęć.
 • Czy można uzyskać dofinansowanie?
  Szkoły są dostępne w Bazie Usług Rozwojowych, co oznacza, że można uzyskać aż do 80% dofinansowania. Z programu dofinansowania skorzystać mogą wszystkie mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa z wyłączeniem województwa pomorskiego i mazowieckiego.
 • Czy jest egzamin końcowy?
  Nie ma egzaminu końcowego, Uczestnik ma 30 dni od daty zakończenia sesji mentorskiej grupowej na dostarczenie 3 nagrań sesji indywidualnych (wraz z ich transkrypcjami). Nagrania przesłane po tym terminie będą odsłuchane za dodatkową opłatą w wysokości 350 zł netto za każdą sesje.
bottom of page